Tanah yang Terlahir dari Susu dan Madu

Tanah yang Terlahir dari Susu dan Madu

Tanah Kanaan adalah negeri perjanjian yang ditunjukkan Allah kepada Abraham (Kej 12:1) pada kurun waktu 200 sm. Dalam bahasa Ibrani, kata Kanaan mempunyai arti tanah datar. Di Alkitab, pertama sekali disebutkan dalam Kej 9:18 tanah bagi Nuh dan anak-anaknya. Tanah...